Gestioni les seves reserves vostè mateix

 • Amb l’App pot sol·licitar reserves, modificar-les i cancel·lar-les.
 • Si reserva per a una hora en què no hi ha disponibilitat, però sí per a uns minuts abans o després, rebrà una oferta amb els horaris disponibles.
 • Podrà sol·licitar vehicles especials (maleter ampli o per a fins a 6 passatgers)
 • Guardar les seves adreces habituals.
 • Reservar taxis per a terceres persones.
 • Reservar la volta sense tornar a introduir dades. (Per a serveis amb destinació a l’aeroport o Sants).
 • Contactar amb el conductor que li recull.
 • Valorar la qualitat del servei prestat.
 • Des de “El meu Perfil” pot configurar si desitja afegir automàticament les reserves al seu calendari, rebre confirmació de la reserva per notificació o correu electrònic, etc.

Pagui els seus serveis còmodament a través de l’App i rebi les seves factures per correu electrònic.

 • Pot pagar els seus serveis amb targeta de crèdit introduint les dades d’aquesta. I si ho desitja, per a major comoditat, pot emmagatzemar les dades de la targeta i en el futur confirmar el pagament amb un sol clic. Tant en les transaccions com en l’emmagatzematge de targetes, la seguretat està garantida per l’entitat financera responsable del sistema de pagament que utilitza l’App.
 • Per a tots els serveis abonats a través de l’App, podrà oblidar-se dels tiquets, ja que podrà descarregar quan vulgui les seves factures, de forma individual per a cada servei, o seleccionant diversos serveis i incloure-ho/s en una factura. O si ho desitja, des de “El meu Perfil” pot configurar-ho perquè se li enviï una factura mensual amb tots els serveis realitzats.

FACEBOOK
@exceltaxisantcugat

TWITTER
@exceltaxi

INSTAGRAM
@exceltaxisantcugat

LINKEDIN
@excel-taxi-sant-cugat