Excel Taxi Sant Cugat S.L. ha cessat la seva activitat el dia 30 de setembre de 2022.
El nostre agraïment a tots els clients que han confiat en els nostres serveis durant aquests anys.

__________________________________________

 

Excel Taxi Sant Cugat S.L. ha cesado su actividad el día 30 de septiembre de 2022.
Nuestro agradecimiento a todos los clientes que han confiado en nuestros servicios durante estos años.

TARIFES OFICIALS

FINS A 6 PAX

AEROPORTS I BCN

FACEBOOK
@exceltaxisantcugat

TWITTER
@exceltaxi

INSTAGRAM
@exceltaxisantcugat

LINKEDIN
@excel-taxi-sant-cugat